הייחוד שלנו

מרכז שהוא בית מקצועי
מרכז לובאס ישראל הוא מרכז מקצועי להנחיית טיפול התנהגותי בילדים בגישת ABA, במסגרתו פועלות מספר מנחות תוכניות טיפול, מנתחות התנהגות, בעלות ניסיון רחב ורב שנים, ועם הכשרה מקצועית ומסודרת בניתוח התנהגות, מנחות תוכניות טיפול התנהגותי, מספקות הדרכת הורים, ומנהלות את צוותי הטיפול ההתנהגותי.
תחת הדרכתן של המנחות, רכזות הצוות במרכז לובאס ישראל מנהלות את הטיפול ההתנהגותי בפועל. אלה הן תרפיסטיות התנהגותיות או מטפלות התנהגותיות בעלות ניסיון של מספר שנים בטיפול ובשילוב ילדים. גם בעבודתן כרכזות צוות הן משמשות בין היתר כתרפיסטיות – מטפלות, ולעתים גם כמשלבות של הילדים במסגרות חינוך רגילות. הן מחזיקות לפחות בתואר ראשון, ורובן בוגרות לימודי ניתוח התנהגות או סטודנטיות בתחום. במסגרת תפקידן הן מדריכות את התרפיסטיות האחרות, ומקשרות בין כל גורמי הטיפול: ההורים, מנחת תוכנית הטיפול והתרפיסטיות האחרות. רכזות הצוות גם מרכזות את איסוף הנתונים לכדי סיכום תמונת המצב של הילד בנקודת זמן בה מתכנסים לישיבת צוות או להנחיית התוכנית על ידי המנחה, ומסכמות את עיקרי ההנחיה. הרכזות גם אחראיות על הכנת ותיפעול אביזרי הטיפול, וטפסי איסוף הנתונים לגבי הלמידה של הילד. רכזות הצוותים נפגשות לפחות אחת לחודש באופן פרטני וקבוצתי עם מנחות תוכניות הטיפול לדיונים בנושאים העולים במסגרת העבודה השוטפת עם הילדים ולהעשרה מקצועית.
המטפלות במרכז לובאס ישראל עובדות לעתים קרובות עם יותר מילד אחד המטופל במרכז, מה שמגביר את מקצועיותן ומספק להן ניסיון של עבודה מעבר לילדים שונים מבחינת גיל, רמת תפקוד ואבחנה.a2

קשר עם אנשי מקצוע בארץ ובעולם
מרכז לובאס ישראל, מעצם היותו שלוחה מקצועית של מרכזי לובאס בעולם, מנהל קשר שוטף עם מנחי מרכזי לובאס אחרים ברחבי ארה”ב, אירופה ויפן, ועם מנהלי מרכזים אלה, העוסקים בטיפול התנהגותי בגישת ABA. קשר זה מתנהל דרך פורום מקצועי רחב וסגור, בו מוחלפות שאלות, מתקיימות התייעצויות, ונשלחים רעיונות לעבודה, פירסומים מדעיים, וחומרים מחקריים וקלינים בניתוח התנהגות.
קשר נוסף המתקיים עם אנשי מקצוע בעולם נערך במהלך ביקורים שנתיים שוטפים בכנסים הבינלאומיים לניתוח התנהגות יישומי ABA ובקליניקות של מרכז לובאס בלוס אנג’לס, ושל מרכזי לובאס מובילים בעולם (ניו ג’רזי, מינסוטה, ספרד).
בנוסף, מנחות מרכז לובאס ישראל מנהלות קשר שוטף עם מנתחי התנהגות בארץ ועם אנשי מקצוע בארץ מדיסיפלינות אחרות (רופאים, מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת, פיזיותרפיסטים, תרפיסטים באומנויות, ועוד). קשר זה מתנהל דרך השתתפות בכנסים והרצאות, דרך דיונים בנושאים משיקים, ודרך התייעצויות שוטפות או תקופתיות בשאלות הנוגעות לילדי המרכז הנמצאים תחת תוכנית טיפול התנהגותי.

עזרה בגיוס צוות הטיפול והכשרת צוות הטיפול
גיוס הצוות הטיפולי נעשה דרך היכרות עם מטפלות בילדים אחרים המטופלים בגישת ניתוח התנהגות, ודרך מודעות גיוס המתפרסמות מעת לעת ברשתות חברתיות בקבוצות ייעודיות, ובלוחות דרושים.
כל המטפלים ההתנהגותיים הנכנסים לעבודה עם הילד בתוכנית טיפול התנהגותית עוברים הכשרה על פי מודל להכשרת צוות טיפול התנהגותי שפותח במרכז. הכשרה ראשונית, בתחילת טיפול של ילד ניתנת לרוב לצוות ולהורים באופן מרוכז בסדנא בת יומיים, המועברת על ידי מנתחת ההתנהגות, מנחת תוכנית הטיפול. סדנא זו ממוקדת בלימוד יסודות ניתוח התנהגות ABA, בלימוד מהות הלקות של הילד והבנת קשייו, ובלימוד עקרונות ההתערבות הטיפולית. הסדנא משלבת סקירת חומר תאורטי על גישת ה-ABA עם התנסות עם הילד. כל משתתפי הסדנא, המטפלים וההורים, מקבלים מושג ראשוני על הטיפול בילד ומתנסים בעבודה ההתחלתית איתו. לאחר הסדנא, המטפלים וההורים עוברים הדרכה פרטנית מעשית על ידי רכזת הצוות, שאורכה תלוי בקצב התקדמותם. מטפלים שנכנסים לעבודה עם ילד שכבר נמצא בתוכנית טיפול התנהגותי, עוברים הכשרה על ידי רכזת צוות הטיפול על פי אותו מודל.

סדנאות רענון וסדנאות נושא לילדים
מנתחת ההתנהגות, מנחת תוכנית הטיפול ההתנהגותי, מעבירה סדנאות העשרה להורים ואנשי מקצוע בנושאים הקשורים בטיפול התנהגותי בגישת ABA. סוג אחד של סדנאות ניתן באופן שוטף, כחלק מהטיפול בילד, כשיש צורך להתמקד במימד מסויים בטיפול בילד ולהעשיר את ההורים והצוות לגביו או כשיש צורך לרענן דגשים מסויימים בטיפול.
סוג אחר של סדנאות ניתן מידי תקופה לקהל הרחב, בנושאים משתנים שעשויים לעניין הורים ואנשי מקצוע עם נגיעה לתחום הטיפול ההתנהגותי, לאו דווקא כאלה העובדים באופן ישיר ושוטף עם המרכז.

אספקת כל חומרי הלימוד
הלמידה בתוכנית התערבות התנהגותית, כאשר היא אינטנסיבית ומקיפה תחומי תפקוד רבים, ובמיוחד כשהיא כוללת לימוד תקשורת ושפה, מלווה בשימוש בחומרי לימוד ובאביזרי לימוד רבים. חלק מאביזרים אלה קשים להשגה או להכנה עבור הילד. בספריית המרכז נאספו עם שנות הפעילות חומרי לימוד ואביזרים מועילים רבים. מעבר לכך, נצבר ניסיון רב בהכנה מהירה, זולה ומקצועית של אביזרי טיפול אחרים. ספרייה זו של מרכז לובאס ישראל היא נכס יקר וחשוב, שנועד לתת טיפול מקצועי יותר לילדים המטופלים במרכז ולמשפחותיהם.

ליווי הטיפול הניתן במרכז במחקר
חלק מהילדים (אלה שהחלו את הטיפול ההתנהגותי בגיל צעיר ומקבלים אותו באופן אינטנסיבי) משתתפים בהסכמת הוריהם בלבד, במחקר רפליקציה (שחזור) למחקרו של פרופסור לובאס שפורסם ב- 1987 (ותקצירו מתורגם לעברית כאן באתר). מחקר הרפליקציה של מרכז לובאס ישראל הוא אחד מהמחקרים שעורכים מרכזי לובאס בעולם אודות תרומת הטיפול ההתנהגותי האינטנסיבי לאוכלוסיית הילדים הלוקים באוטיזם. מחקר זה כולל אבחון מקיף ביותר של הילדים לפני הטיפול, אחרי שנה מתחילתו, אחרי שנתיים ובסוף כיתה א’. האבחונים המקיפים מאפשרים השוואה של הילדים לעצמם ולבני גילם בכל תחומי התפקוד. בנוסף, נמדד קצב הלמידה של הילדים בחצי השנה הראשונה של קבלת טיפול התנהגותי. זאת, באמצעות מבחנים פנימיים חודשיים.
מלבד מחקר הרפליקציה נערכים במרכז מחקרים הקשורים בהערכת יעילות התערבויות התנהגותיות שונות המופעלות בטיפולים בגישת ניתוח התנהגות, התערבויות הקשורות לקשיי התנהגות וכאלו הקשורות ברכישת מיומנויות תפקוד חדשות. מחקרים ממוקדים אלה מפורסמים בהרצאות ובפוסטרים בכנסים ובסדנאות שונות המועברות בארץ.