המודל הטיפולי

המודל הטיפולי המיושם על ידי מרכז לובאס ישראל, כמו גם זה המשמש את מרכזי לובאס בעולם, תואם את המודל שפיתח פרופסור לובאס בשנות הששים עבור טיפול באוכלוסיית הילדים הלוקים באוטיזם, מודל שהתפתח והשתכלל עם השנים.
בנוסף לבניית תוכניות התערבות עבור ילדים המאובחנים עם לקויות תקשורת, ASD, מספק המרכז שירותים גם לילדים עם קשיים התפתחותיים אחרים, וגם לילדים בהתפתחות תקינה.
המודל הטיפול במרכז לובאס ישראל בנוי על עקרונות ניתוח התנהגות, ומותאם לכל ילד על פי צרכיו.

בבסיס המודל כיום מצויים מספר עקרונות חשובים:a13

  • התאמה אישית של תוכנית הטיפול לצרכי הילד ולמשפחתו.
  • מטפלים העובדים פרטנית עם הילד, ‘אחד על אחד’.
  • מעורבות ההורים בקביעת התכנים וההתערבויות.
  • עבודה בסביבה הביתית תוך מתן דגש רב על הכללת הנלמד עם בני המשפחה.
  • שילוב במסגרת חינוכית רגילה מוקדם ככל שניתן, כל ילד לפי צרכיו ויכולתו.
  • אינטנסיביות – מספר רב של שעות טיפול בשבוע. עבור ילדים עם לקויות תקשורת, ההמלצה שלנו, המוכחת במחקרים כאפקטיבית ביותר, היא ל- 30-40 שעות בשבוע (כולל שעות שילוב במסגרת חינוכית רגילה).
  • בניית ההתערבות הטיפולית על בסיס ידע מספרות מחקרית ומכנסים מקצועיים.