המחקר של פרופסור לובאס

טיפול התנהגותי ותפקוד שכלי וחינוכי רגיל

א. איבר לובאס
אוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג’לס (UCLA)
תרגום מאנגלית: סיגל תדהר – פז
O. Ivar, Lovaas (1987). Behavioral Treatment and Normal Educational and Intellectual
,Functioning in Young Autistic Children. Journal of Consulting and Clinical Psychologya18
.Vol 55. No.1. 3-9

אוטיזם הוא הפרעה פסיכולוגית קשה שתחילתה בילדות המוקדמת. ילדים עם אוטיזם מראים התקשרות רגשית מינימלית, חוסר דיבור או דיבור לא רגיל, IQ של פיגור שכלי, התנהגויות טקסיות, אגרסיביות ופגיעה עצמית. הפרוגנוזה מאד עלובה וטיפולים תרופתיים לא הוכחו כיעילים. מאמר זה מדווח על התוצאות של טיפול בעיצוב התנהגות, שניתן לשתי קבוצות של ילדים צעירים עם אוטיזם הדומות במרכיביהן. נתוני מעקב לגבי קבוצת הטיפול המרוכז ארוך הטווח (n=19) הראו ש- 47% השיגו תפקוד שכלי וחינוכי רגיל, עם ציוני IQ בטווח הנורמה ועם ביצועים מוצלחים בכתה א’ בבתי ספר ציבוריים. 40% נוספים היו עם פיגור שכלי קל והושמו בכיתות חינוך מיוחד לעיכוב שפתי, ורק 10% היו עם פיגור שכלי קשה והושמו בכיתות לאוטיזם / פיגור שכלי. בניגוד לכך, רק 2% מילדי קבוצת הבקרה (n=40) השיגו תפקוד שכלי וחינוכי רגיל; 45% היו עם פיגור שכלי קל והושמו בכתות לעיכוב שפתי, ו- 53% היו עם פיגור שכלי קשה והושמו בכיתות לאוטיזם / פיגור שכלי.

lovas