טיפול בעיכוב התפתחותי

מודל הטיפול ההתנהגותי בילדים המאובחנים עם עיכוב התפתחותי מכל סיבה, בגלל לקות מסויימת או עיכוב שאינו מאובחן בנוי על עקרונות ניתוח התנהגות ABA. על פי מודל זה, הטיפול מותאם לכל ילד על פי קשייו ותחומי החוזק שלו, על ידי מנתחת ההתנהגות, מנחת תוכנית הטיפול ההתנהגותי.
בטיפול בילדים עם עיכוב התפתחותי, במוקד ההתערבות עומדות המיומנויות הנמצאות אצל הילד בחסר, אם זה השפה המדוברת (דיבור), מיומנויות התקשורת של הילד עם סביבתו, מבוגרים וילדים בני הגיל, המיומנויות החברתיות של הילד מול בני גילו, ומול גורמי סמכות (הורים, גננת, מורים וכו'), אם זה מיומנויות משחק עצמאי וחברתי, מיומנויות אקדמיות הנדרשות בהתאם לגיל ולמסגרת החינוכית, מיומנויות מוטוריות (מוטוריקה עדינה ומוטוריקה גסה), ו/או מיומנויות היום יום – עצמאות המצופה מהגיל. כמו כן, מטופלות התנהגויות לא נאותות, ונערך ליווי התפתחותי בתהליך הגמילה מחיתולים, ממוצץ, מבקבוק, ובתהליך השינה המלאה והרצופה בלילה.

ילד המראה עיכוב התפתחותי משמעותי במספר תחומי תפקוד, מטופל במרכז על פי רוב בתוכנית התנהגותית אינטנסיבית ומלאה. עם זאת, אם לילד קשיים מורכבים פחות, ניתן לבנות לו תוכנית התערבות חלקית, באינטנסיביות המותאמת לצרכיו.
בתוכנית טיפול אינטנסיבית ומלאה, צוות הטיפול מורכב מהורי הילד, מנחה התנהגותית שהיא מנתחת התנהגות, רכזת צוות ו- 2-3 מטפלות התנהגותיות ו/או סייעות במערכת החינוך, אם ניתן ללוות אותו בסיוע.

מנחת התוכנית, מנתחת ההתנהגות, עומדת בראש צוות הטיפול ההתנהגותי ומנחה אותו. היא בונה את תוכנית העבודה מבחינת תכני הלימוד וההתערבויות ההתנהגותיות. בעבודתה היא משלבת עקרונות ניתוח התנהגות ABA, ידע על התפתחות רגילה של ילדים, ידע עדכני מספרות מקצועית, וניסיון רב שנים בבניית טיפולים בגישת ABA ובהנחייתם. מנתחת ההתנהגות רואה את הילד על פי רוב בישיבות הצוות התקופתיות, בתצפיות בטיפול הביתי ובמסגרת החינוכית בה הוא מבקר.
בחירת מנחת התוכנית היא הצעד הראשון בפניה לקבלת טיפול ממרכז לובאס ישראל, והיא נעשית ישירות אליהן, דרך טלפון או אימייל המצויים כאן באתר.a12

רכזת הצוות היא יד ימינה של מנתחת ההתנהגות. רכזת הצוות מנהלת את הטיפול ההתנהגותי בפועל. הרכזת היא מטפלת התנהגותית, תראפיסטית מנוסה, שעבדה בטיפול התנהגותי למעלה משנה, ולרוב עם מספר ילדים שונים. רכזת הצוות אחראית על הכשרת הצוות ועל הדרכתו השוטפת לעבודה באופן עקבי על פי עקרונות ניתוח התנהגות ועל פי המוסכם בצוות. היא מכינה את חומרי הלימוד ואביזרי העבודה, ודואגת לניהול קלסר העבודה, בו מרוכזות מטרות ההתערבות ונרשמים הנתונים. כמו כן, היא נפגשת עם הילד לטיפולים פרטניים כתרפיסטית, ובטיפולים אלה, בנוסף להתערבות השוטפת, היא בוחנת את התאמת מטרות ההתערבות ודרכי ההתערבות לילד. רכזת הצוות היא המדריכה את המטפלות ההתנהגותיות עם כניסתן לטיפול בילד ובאופן שוטף, ואחראית לוודא שכולם עובדים עם הילד באופן נכון ועקבי. מעבר לכל תפקידיה אלה, רכזת הצוות אחראית על סיכום נתוני ההתערבות, ועל הצגתם לדיון מקדים לישיבות הצוות. בתום ישיבת הצוות, היא מפיצה סיכום של הישיבה לכל משתתפיה, ובו ההחלטות לגבי המשך ההתערבות.

מטפלות התנהגותיות – (הכתיבה בלשון נקבה תואמת את מין הרוב בתפקיד זה).
מספר המטפלות שעובדות עם הילד תלוי במספר שעות העבודה שלו. המטפלות הן אלה המעבירות את הטיפול ההתנהגותי בפועל. במרבית הצוותים, מטפלות התנהגותיות הן סטודנטיות או בוגרות תואר ראשון, לרוב מתחומי החינוך, הפסיכולוגיה, ותחומים טיפוליים אחרים. חלק גדול מהמטפלות במרכז עובדות עם יותר מילד אחד בטיפול ABA. אחרות מקבלות הכשרה והדרכה גם על דרך הטיפול, וכמובן על התוכנית של הילד המטופל, עם כניסתן לעבודה.
המטפלות עובדות עם הילד בטיפול הפרטני בבית ו/או משלבות אותו במסגרת חינוכית רגילה (קראו עוד באתר על שילוב במסגרת חינוכית רגילה). במקרים אלה, הן נקראות משלבות או מתאמות שילוב או סייעות אישיות. כאשר תוכנית הטיפול של הילד מורכבת מסיוע בגן או בבית הספר ומטיפול פרטני בבית, הסייעות במסגרת החינוכית עשויות לעבוד עם הילד גם בשעות אחר הצהריים בבית. ברוב תוכניות הטיפול ישנן כמה מטפלות/סייעות והן מרכיבות את המערכת הכללית של הילד הבנויה ממשמרות (בוקר או אחר הצהרים) בהן כל אחת מהן עובדת, משמרות קבועות לאורך השבוע ולאורך השנה.

לכל ילד בתוכנית התנהגותית אינטנסיבית מתקיימת ישיבת צוות תקופתית לרוב, אחת לשבועיים. במסגרת ישיבת הצוות נדונה תוכנית ההתערבות של הילד לאור התקדמותו וקשייו במשימות הלימודיות וההתנהגותיות שלו בתקופה החולפת. זהו המקום בו נעשית הערכת ההתערבות המופעלת בכל תחום. ישיבת הצוות מיועדת להאיר דגשים באשר לעבודה שנעשית ודרכי הלימוד שיסייעו לקידומו של הילד, וכן להבטיח שהעבודה בין חברי הצוות תהיה עקבית. ישיבת הצוות היא המקום בו דנים בתוכניות חדשות והתערבויות חדשות או מתחדשות, ובוחנים באופן ביקורתי את הקיימות. אם ילד אינו מתקדם בתחום מסויים באופן משביע רצון נשנה את הדרך בה מלמדים אותו. בהמשך לאמירה של פרופסור לובאס: "אם הילד אינו לומד בדרך שאנחנו מלמדים אותו, נלמד אותו בדרך שבה ילמד". כלומר, האחריות היא תמיד עלינו!
במסגרת הישיבה נערך תחילה דיון בתפקודו של הילד ובשינויים בהתנהגויותיו מאז הישיבה הקודמת, ואז נערכת הדגמה של העבודה עם הילד. המטפלים ההתנהגותיים מדגימים עבודה עם הילד בתוכניות הקיימות ובתוכניות החדשות. ישיבת הצוות היא הזדמנות עבור המטפלים לצפות זה בזה ולאמץ טכניקות לימוד מגישת ה-ABA, למשל, שימוש במחזקים אפקטיביים, כמו גם ללמוד באמצעות משובים הניתנים להם ולאחרים על עבודתם.
לפני ישיבת הצוות נערכת ישיבה מקדימה בהשתתפות הורי הילד, מנתחת ההתנהגות ורכזת הצוות, שמטרתה הכנת ישיבת הצוות. הישיבה המקדימה היא הזדמנות עבור הורי הילד לדון ולהתייעץ עם מנתחת ההתנהגות בהתנהגויות, שאינן קשורות לשעות הטיפול עם המטפלים, כמו הרגלי שינה ואכילה, עיסוקי הילד בשעות הפנאי שלו, התנהגותו בפגישות עם משפחה מורחבת וחברים, והתנהגותו במקומות ציבוריים. הזדמנות נוספת לדיונים כאלה היא הדרכת הורים שנערכת מידי תקופה בפגישה של ההורים עם רכזת הצוות או עם מנתחת ההתנהגות.