טיפול בקשיי התנהגות

מרכז לובאס ישראל מתמקד בטיפול התנהגותי בילדים עם קשיי התפתחות בכלל, ובטיפול בילדים עם קשיי תקשורת, אוטיזם (ASD – הספקטרום האוטיסטי) בפרט. עם זאת, תוכניות טיפול רבות נבנות לילדים בהתפתחות תקינה עם קשיי קשב וריכוז, קשיי הסתגלות למסגרת, קבלת סמכות הורית או סמכות מסגרת חינוכית, קשיים חברתיים, לקויות למידה, קשיים שפתיים, ועוד. טווח הגילאים המטופל במרכז רחב מאד וכולל פעוטות עד מתבגרים, וכל מי שבדרך.a14
תוכנית הטיפול ההתנהגותי הנבנית לילדים בהתפתחות רגילה מבוססת על עקרונות ניתוח התנהגות ABA, ועיקרה הפחתת התנהגויות לא נאותות ולא מסתגלות, והגברת התנהגויות נאותות ורצויות. התוכנית "נתפרת למידותיו " של הילד ולצרכיו, כפי שמוצגים על ידי הוריו וגורמים אחרים שההורים בחרו לשתף בתהליך הטיפולי. התוכנית משלבת טיפול התנהגותי פרטני בילד והדרכת הורים ו/או גורמים אחרים.
לפני בניית תוכנית ההתערבות נאסף מידע רלוונטי מכל הגורמים הסובבים את הילד- מההורים, מהמסגרת החינוכית, מהילד עצמו (אם אפשרי) ומגורמים טיפוליים אחרים אם קיימים. כמו כן, נערכות תצפיות בילד בסביבות ובמצבים הרלוונטיים לביצוע ניתוח ההתנהגות.
תוצאות איסוף המידע עשויות ללבוש צורה של המלצות מפורטות ומעשיות המועברות להורים או יישום של תוכנית התערבות התנהגותית עם הילד ומשפחתו על ידי המנחה ההתנהגותית, על ידי מטפלת התנהגותית אחת או על ידי צוות טיפול התנהגותי, בהתאם לצרכי הילד.