טיפול ABA

תוכנית ההתערבות בטיפול בגישת ABA נבנית על ידי מנתחת התנהגות, מנחת הטיפול ההתנהגותי בילד,a13 בהתאם לעקרונות ניתוח ההתנהגות יישומי – ABA. יישום עקרונות הטיפול ההתנהגותי מותאם לצרכיו הייחודיים של הילד, והטיפול נתפר על פי מידותיו. ההחלטות על תכני הלימוד בגישת ניתוח התנהגות הן תוצאה של מכלול גורמים, ביניהם –קשיי התפקוד של הילד בסביבתו הטבעית או החינוכית והצרכים והרצונות שמעלים ההורים.
ההחלטה על התערבויות במסגרת הטיפול ההתנהגותי תושפע, בין השאר, מתכיפות הקשיים בהתנהגות, מהפער בתפקודו של הילד יחסית לבני גילו,
ומהדרכים להפעלת התערבות התנהגותית במסגרות בהן הילד נמצא, מסגרת הבית והמסגרת החינוכית. עבור ילדים עם קשיי תקשורת ,חלק ניכר מהתוכנית מוקדש לטיפול במיומנויות התקשורת, ובמרכזן – השפה המדוברת. כמו כן, מוקדש מאמץ לטיפול במיומנויות החברתיות, בהתנהגויות חריגות, במיומנויות המשחק, במיומנויות האקדמיות (הנדרשות בהתאם לגיל ולמסגרת החינוכית), במיומנויות המוטוריות (מוטוריקה עדינה ומוטוריקה גסה), ובמיומנויות היום יום (טיפול עצמי המתאים לגיל). לילדים עם קשיים אחרים, מורכבת תוכנית טיפול אינטנסיבית יותר או פחות על פי צרכיהם.
במסגרת הטיפול ההתנהגותי ABA נעשית הערכה מתמדת של התקדמות הילד בתחומי הלימוד השונים. ההערכה מבוססת על ניהול רישום שוטף של ביצועי הילד על ידי המטפלות ההתנהגותיות – התרפיסטיות במהלך הטיפול ואחריו, ולעתים על ידי ההורים בשעות שמעבר לטיפול הפרטני. מידי שבוע או שבועיים לקראת ישיבת צוות הטיפול או פגישת ההדרכה מסוכמים נתוני התפקוד של הילד בתחומים השונים המטופלים, ולאורם נבחנים כיווניה ההמשכיים של ההתערבות ההתנהגותית: קביעת סדרי העדיפויות בטיפול, כיצד יש להתקדם, כיצד פותרים קשיים שעולים, כיצד מתמודדים עם התנהלות הטיפול והשילוב, ועוד.
תוכנית ההתערבות של הילד נבנית תוך התבססות על מחקרים מדעיים בתחום, על ספרות מקצועית בניתוח התנהגות, על מידע המועבר בכנסים מדעיים לניתוח התנהגות יישומי ABA בארץ ובעולם, ועל מידע המועבר בין מרכזי לובאס השונים ברחבי העולם.