לימוד יחסים משפחתיים

כתבה: דניאלה ארבלי

כחלק מהכרת הזהות העצמית של ילדינו, אנחנו רוצים שיכירו את מקומם בתוך המשפחה המצומצמת (הורים ואחים) והמורחבת (סבים וסבתות ודודים ודודות), ואת היחסים בין בני המשפחה השונים. אחת הדרכים המהנות והממחישות ללמד זאת היא באמצעות עץ משפחה ויזואלי-חזותי עם תמונות בני המשפחה ושמותיהם. בראש העץ יהיו תמונותיהם של סבא וסבתא, מתחתן תמונות ילדיהם עם נשותיהם/בעליהן ומתחתן תמונות ילדי הילדים, בין היתר- תמונת ילדנו הלומד. כך, יתקבלו עבור כל ילד לומד שני עצים, האחד של המשפחה של אמא, והשני של המשפחה של אבא. העבודה עם עץ צבעוני שכזה מושכת מאוד את הילד בשל התמונות המוכרות שבה, וממחישה את היחסים בין בני המשפחה באופן גרפי, המקל על הלמידה.
הדרך הפשוטה ביותר לבנות את העץ היא על ידי שימוש בתכנת power point או word. הסרטון הבא מציג כיצד לעשות זאת בפשטות (מומלץ לצפות בטכניקה שמופיעה בדקה 2:18).


נחלק את הלימוד לשני חלקים, כאשר בכל חלק נתחיל בשאלות המלוות בסיוע ויזואלי-חזותי (הצגת עץ המשפחה) ולאחר מכן נשאל את אותן שאלות מבלי להציג את עץ המשפחה.
ראשית נלמד את הקרבה של כל בן משפחה בעץ המשפחה אל הילד. נשאל לדוגמא: “מי זה שלמה?” והילד יענה: “זה סבא שלי”. כך נעבור על כל בני המשפחה בשני העצים.
עבור ילדים הלומדים לאט יותר, נציג את הדברים בצורה הדרגתית, תחילה את קרבת הסבים והסבתות, לאחר מכן, את קרבת ההורים, לאחר מכן, את קרבת האחים, ולבסוף את קרבת בני הדודים. (לדעתנו, אין צורך להבחין בין: בן דוד/דודה וכן בין בת דוד/דודה).
לאחר מכן, נעבור אל היחסים בין בני המשפחה ללא קשר לילד הלומד. למשל, נשאל: “מה שלמה בשביל אמא?” והילד יענה: “הוא אבא שלה”. בחלק הזה במיוחד חשוב לעבוד בצורה שיטתית, כיוון שהוא מבלבל יותר, ולהתקדם הדרגתית בין בני המשפחה, בשלבים הבאים:
1. שאלות שהתשובות הן אבא/אמא שלו/שלה.
2. שאלות שהתשובות הן אח/אחות שלו/שלה.
3. שאלות שהתשובות הן בן/בת שלו/שלה.
4. שאלות שהתשובות הן נכד/נכדה שלו/שלה.
5. שאלות שהתשובה הן סבא/סבתא שלו/שלה.