לימוד מיומנויות חברתיות

לימוד מיומנויות חברתיות נערך כחלק מתוכנית טיפול כללית ומקיפה, לילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי (ASD) ולילדים עם אבחנות אחרות המראים בין היתר קשיים חברתיים. עם זאת, מנתחות ההתנהגות במרכז לובאס ישראל בונות גם תוכניות התערבות התנהגותיות ללימוד מיומנויות חברתיות לילדים שאינם מאובחנים עם לקות מסויימת, אך בפועל יש להם קשיים חברתיים.
בתוכניות טיפול אלה, הנושא החברתי עומד במרכז. לעתים קרובות, הטיפול ההתנהגותי הנבנה לילד כולל קשר עם המנחה בלבד, שנפגשת עם הילד לטיפול פרטני פעם או פעמיים בשבוע, ומעבירה הדרכת הורים. במקרים אחרים, ההתערבות עשויה לכלול צוות טיפולי מצומצם של מטפל/ת או שני מטפלים הנפגשים עם הילד באופן קבוע בין פעם למספר פעמים בשבוע, ומקבלים הנחיה ממנתחת ההתנהגות.a11
תוכנית הטיפול נבנית לילד על ידי מנחת הטיפול ההתנהגותי, בהתאם לקשיים המתוארים על ידי ההורים, ותוך איסוף מידע מהמסגרת החינוכית, ומאנשי המקצוע המקיפים את הילד, אם ישנם כאלה, או מאנשי מקצוע שהיו איתו בקשר בעבר.
לעתים קרובות, העבודה מתמקדת בשיחות טיפוליות עם הילד, בהן נקבעות מטרות הטיפול שלו יחד איתו, תוך איתור המוטיבציה לשינוי וגיוס שלו לפעולה ולהבאת שינוי. פעמים רבות במוקד העבודה מצוי הניסיון לשנות את הדרך בה הוא תופס את עצמו יחסית לאחרים ואת האחרים סביבו, חיזוק בטחונו העצמי, ומציאת דרכים שיסייעו לו להתקדם חברתית.
כמעט תמיד, קשיים חברתיים העולים בפגישות עם תרפיסט/ית מבוגר/ת דומים לאלה העולים עם בני הגיל (למשל, הפגנת רגישות לאחר ומודעות לנקדת המבט שלו, רצונותיו, דיעותיו והעדפותיו השונות משלי, שמירה על קשר עין ומרחב אישי מתאים, שימוש באינטונציית דיבור מתאימה לשיחה, שמירה על נושא שיחה ממוקד ומעבר מתאים בין נושאי שיחה, יוזמות ותגובות חברתיות מתאימות, ועוד ועוד). כך, ניתן לעבוד על המיומנויות החברתיות של הילד מול מבוגר בסביבה נוחה, בטוחה ומותאמת, לפני הכללתם אל מול בני הגיל.
בכל הטיפולים האלה, ההורים ממלאים תפקיד חשוב ומשמעותי, ובאמצעות שיתופם המלא בתהליך העבודה הנערך עם הילד, ופגישות להדרכת הורים, מגיעים לשינוי משמעותי בתפקוד החברתי של הילד.
לעתים, ובמידת האפשר, הטיפול ההתנהגותי מלווה בתצפיות על הילד במשחק עם חברים בני גילו המגיעים לביקור, וניתוח מאוחר יותר ביחד עם הילד את המיומנויות החברתיות שהפגין באינטראקציה. התצפית יכולה להיות על סיטואציות חברתיות שהתרחשו בנוכחות תרפיסט/ית או משלבת או מתוך צילום המפגש. עם זאת, כאשר הילד וסביבתו יודעים לדווח היטב על הקשיים העולים ו/או כאשר הילד בוגר, ו/או כאשר תצפיות כאלו אינן אפשריות, הן אינן הכרחיות לשם עבודה על פיתוח מיומנויות חברתיות נאותות.