מנחות תכניות

במרכז לובאס ישראל עובדות מנתחות התנהגות שהוסמכו על ידי הלשכה הבינלאומית למנתחי התנהגות – The Behavior Analyst Certification Board (BCBA), הגוף היחיד בעולם המוסמך להעניק למנתחי התנהגות הסמכה לעסוק במקצוע.a15
בארץ, במקצוע ניתוח התנהגות ניתן לעבוד עם הסמכה מקצועית בתחום וגם בלעדיה. עם זאת, מנת"ה – ארגון מנתחי ההתנהגות המוסמכים בישראל, פועל בניסיון לשפר את המצב הקיים בישראל דרך הסדרת העיסוק בניתוח התנהגות יישומי כמקצוע טיפולי. כך בעתיד, כל העוסקים במקצוע יהיו בעלי הסמכה ורישיון ישראלי לעסוק בתחום.
ההסמכה כמנתח התנהגות מסומנת כ-: BCBA – Board Certified Behavior Analysts עבור מי שיש לו תואר שני (ו- BCaBA עבור מי שיש לו תואר ראשון, כשה- a הוא קיצור ל'עוזר', אם כי כרגע בארץ אין הבדל בין השניים).
ההסמכה של הלשכה הבינלאומית למנתחי התנהגות משמעותה, שמנתח ההתנהגות עומד בדרישות המקצועיות והאתיות שנקבעו על ידי ארגון המוסמכים הבינלאומי. היא נרכשת דרך מבחן מקצועי מסכם, שניתן לגשת אליו לאחר השלמת לימודים באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי הלשכה הבינלאומית למנתחי התנהגות. הלימודים נמשכים שנתיים וכוללים חומר תאורטי מקיף, ועבודה מעשית מונחית.
בבואם של הורים לבחור מנתח התנהגות שיבנה וינחה את תוכנית ההתערבות של ילדם היקר להם מכל, אנו ממליצים בחום לבדוק האם מנתח ההתנהגות מוסמך לעסוק בתחום, גם אם כרגע בארץ אין חובה חוקית לכך.