מניעת בריחות

ילדים עם קשיי התפתחות עלולים לברוח מהבית מסיבות שונות.
מרכז לובאס ישראל מציג מספר דרכים להתמודדות עם התנהגות זו:
• נעילה יעילה – בראש ובראשונה, ננקוט בכל אמצעי ההגנה האפשריים: הקפדה על נעילת הדלת בכל זמן אפשרי, שימוש במנעול שאינו נפתח בקלות על ידי הילד, שימוש בכמה מנעולים או נעילות במקום בנעילה יחידה, התקנת מנעול גבוה מגובה הילד, והרחקת המפתח מקרבתו של הילד. כל אלה יכולים אם לא למנוע את הבריחה של הילד, לפחות לעכב אותה עד הופעת המבוגר.
• התקנת פעמון דלת – המצלצל עם פתיחת הדלת, ובכך מודיע שנפתחה. דרך זו אינה מונעת, כמובן, את הבריחה, אך היא מתריעה עליה מוקדם.
• השגחה צמודה ככל האפשר על הילד.
• מילוי שעות הפנאי בתעסוקה תוך-ביתית, חלופית ומתחרה בתעסוקה האטרקטיבית עבורו מחוץ לבית.
• יציאות תכופות ככל האפשר לגני משחקים או לטיולים, עבור ילדים האוהבים את השהות בחוץ. עבור ילדים שבורחים למקום מסויים, כמו לגינת משחקים או למסעדה או מזנון מהיר מועדפים, כדאי שהלמידה לבקש לצאת תהיה למקום המסויים אליו הם מנסים לברוח, דרך הצגת אותה תמונה של המקום או דרך לימוד הבקשה המילולית לצאת למקום הזה.
• לימוד בקשה נאותה לצאת החוצה, אם מילולית, ואם דרך הגשת תמונה או סמל (PECS) מתאימים, תלוי ברמת התפקוד של הילד. לילדים עם קושי תקשורתי משמעותי, ניתן לתלות בולקרו (סקוץ’) על הדלת מבפנים תמונה גדולה, וללמד אותם לתלוש ולהגיש למבוגר כבקשה לצאת החוצה. בהירות התמונה (תמונה ולא סמל), גודלה והימצאותה על הדלת, בדיוק בדרך החוצה, עשויים לסייע לילד ללמוד את דרך בקשת היציאה הזו ביתר קלות. בעת תרגולי למידת הבקשה לצאת ובמקרים הראשונים של בקשות עצמאיות מצד הילד, חשוב לצאת איתו החוצה עם כל בקשה, כדי לחזק אותו על הבקשה הנאותה, המהווה חלופה מתאימה לבריחה. לאחר מכן, ניתן לומר לו שביקש יפה, אך אי אפשר לצאת כעת, ולאפשר יציאה בכמה שיותר הזדמנויות אחרות כאשר מבקש.
• סדר יום ברור עשוי לסייע למניעת התנהגויות לא נאותות ככלל והתנהגויות בריחה בפרט. אם לילד יהיה ברור מתי הוא יוצא החוצה, יתכן ויוכל להתאפק עד לאותו מועד יציאה ביתר קלות. חשוב להבנות לילד את סדר היום שלו, ולשתף אותו בתכנון, מבלי לזלזל ביכולתו להבין, וכך להקנות לו תחושת שליטה מהידע הזה בנוגע לצפוי לו.
• תוצאה לבריחה – לבסוף, כאשר התנהגות הבריחה כבר מתרחשת, צריך לתת לילד אחריה תוצאה לא נעימה, בהתאם לרמת הבנתו ובזהירות הראויה, שתגרום לו להעדיף את האיפוק והבקשה הנאותה על פני ביצוע התנהגות הבריחה.