ניתוח התנהגות יישומי

ניתוח התנהגות יישומי- ABA -Applied Behavior Analysis
ניתוח התנהגות יישומי ABA הינו דיסציפלינה מדעית השייכת לתחום הפסיכולוגיה ומבוססת על עקרונות הביהביוריזם, ובעיקר על עבודתו של החוקר B. F. Skinner. זוהי גישה מחקרית-קלינית העוסקת בחקר ההתנהגות האנושית על מרכיביה השונים אשר הוכיחה יעילות טיפולית בילדים המאובחנים עם אוטיזם ועיכובים התפתחותיים שונים.
בבסיס הגישה קיימת ההנחה שהתנהגות אינה מתרחשת בחלל ריק, אלא תמיד תלויה ומושפעת משינויים המתרחשים בסביבה. כאלו הבאים לפני ההתנהגות, המקדימים, וכאלו הבאים מיד אחריה, התוצאות. שינויים אלו יקבעו ויעצבו את ההתנהגות. לכן, על מנת לטפל בהתנהגות- הגברת התנהגות רצויה, הקניית התנהגות חדשה והפחתת התנהגות בלתי רצויה, יש לנתח מה הם הגורמים המקדימים את ההתנהגות ומה הן התוצאות.

שבעת המימדים של ניתוח התנהגות
בשנות הששים, עם ביסוסו של תחום ניתוח ההתנהגות, קבעו Donald M. Baer Montrose M. Wolf, & Todd R. Risleya3
7 מימדים- מאפיינים המגדירים את התחום:

1. התנהגות – ניתוח התנהגות ABA עוסק בהתנהגות נראית ולא בפרשנויות להתנהגות.
2. אנליטיות – מנתח התנהגות מבסס את התוכניות שבונה על מחקר, ועל ניתוח הקשרים בין הסביבה וההתנהגות.
3. יישומיות –מנתחי התנהגות מטפלים בהתנהגויות משמעותיות לאדם ולסביבתו.
4. טכניות– התערבויות התנהגותיות מבוססות על מחקרים בתחום ועל ספרות מקצועית. דרכי הטיפול ניתנות לשחזור על ידי מנתחי התנהגות אחרים או מטופלים אחרים עם נתונים דומים.
5. הכללה– בטיפול התנהגותי ABA ניתן לומר שהתרחשה למידה אם ההתנהגות מוכללת לסביבות שונות מאלו שנלמדה בהן, כלפי אנשים שונים ונשמרת גם לאחר תום הלימוד.
6. קונספטואלית שיטתית – מנתח ההתנהגות מקפיד על שימוש אחיד במונחים מקצועיים על מנת לאפשר שיח מקצועי ועבודה מדויקת.
7. אפקטיביות- הטיפול ההתנהגותי חייב להוביל לשיפור ברמה המעשית, לשינוי בחייו של הלקוח וסביבתו, ולהישמר לאורך זמן.