פתרון בעיות

בעת בחירת מטרות לעבודה בתוכנית התערבות לילדים עם קשיי התפתחות, יש לבדוק את יכולותיהם לפתור בעיות העולות בהתנהלות השוטפת. אם מתגלה קושי ביכולת לפתור בעיות יש לעבוד על מיומנות זו ולחזקה. מיומנות פתרון בעיות חשובה הן להתארגנות יעילה ומוצלחת יותר, והן לקידום מיומנויות תקשורתיות וחברתיות. לחלק מהבעיות בהן נתקל הילד יש פתרון שיכול לספק הילד בעצמו דרך התנהלות מוטורית – פיסית בסביבה, ולחלק אחר דרוש פתרון הנעזר באדם נוסף, כלומר פתרון תקשורתי או חברתי.

בבסיס העבודה על פתרון בעיות לומד הילד שלושה שלבים:
ראשית, המשגת הבעיה – עליו להגדיר את הבעיה, לאו דווקא מילולית (למשל, זה גבוה/ אני לא מגיע). עבור ילד לא מילולי, ההמשגה המילולית נעשית ע”י מבוגר, בליווי תנועות גוף ואמצעים ויזואליים במידת האפשר.
שנית, חשיבה ותכנון הפתרון – עליו להעלות פתרון לבעיה ולתכנן אותו (למשל, צריך להביא כסא/ ניתן לבקש עזרה).
ולסיום, ביצוע פתרון הבעיה (הבאת הכסא וטיפוס עליו/ בקשת עזרה בצורה נאותה).

כמובן שקושי יכול להופיע בכל אחד מן השלבים. הלמידה נעשית דרך מתן סיוע, לרוב סיוע מראש, ולרוב תוך שימוש במודל שפתי.

לבעיות רבות יש מגוון פתרונות. בתחילה, ניתן להתמקד בפתרון אחד לכל בעיה, ובשלב מאוחר יותר, ניתן לשכלל את הלימוד להעלאת אופציות מגוונות לפתרון. למשל לבעיית חפץ גבוה מדי, ניתן למצוא פתרון מוטורי: "אולי אפשר להביא כסא", או פתרון תקשורתי: "אולי אפשר לבקש עזרה" או פתרון חברתי: "אולי נראה מה עשה החבר לידי" או "מה עשתה אמא אתמול במצב דומה".

דוגמאות לבעיות התארגנות והתנהלות ופתרונן:
• הדלת סגורה וצריך לצאת -צריך לפתוח את הדלת או לבקש ממישהו לפתוח לי
• צריך להביא משהו כבד -צריך לסחוב או לקחת אחד בכל פעם או לבקש ממישהו עזרה בסחיבה.
• נשפך משהו על הרצפה/ הבגדים- צריך להחליף את הבגד/ צריך לנגב/ לנקות או צריך לבקש ממבוגר להחליף לי / לנקות לי.

למידה של פתרון בעיות התארגנות והתנהלות (כמו פריט גבוה מכדי להגיע אליו) אינה מקדמת בהכרח העברה של המיומנות גם לפתרון בעיות חברתיות, ולכן מומלץ לאחר לימוד פתרון בעיות התארגנות והתנהלות (או לחלק מהילדים במקביל) לעבוד גם על התמודדות עם פתרון של בעיות חברתיות.

דוגמאות לבעיות חברתיות ופתרונן:
• אני משחק במשחק וילד חטף לי – אפשר לקחת בחזרה, לומר “זה שלי תחזיר” או “עכשיו אני משחק”, ואפשר לערב את הגננת.
• אני רוצה לבקש משהו מהגננת/ מאמא אבל היא מדברת בטלפון/ עסוקה- אפשר להמתין בסבלנות, לסמן לה שמחכים, להתפרץ בכל זאת, לקחת בלי רשות ומבלי לחכות לתשובה, אפשר לפנות למבוגר אחר.
• אני רוצה לשחק במשחק מסוים עם ילד והוא רוצה לשחק איתי במשחק אחר -אפשר לנסות לשכנע אותו למה עדיף לשחק במה שבחרתי, להבטיח לו שאח”כ נשחק במשחק שלו, לוותר על שלי, לבקש שיבטיח לשחק אח”כ בשלי, לשחק במשחק שלישי שמשלב את שני הרעיונות.

לאחר לימוד מציאת פתרון אחד לכל בעיה, ניתן לעבוד על מציאת כמה פתרונות אפשריים, ובחירת הטוב מבניהם, דרך מערכת של שיקולים. בשלב זה, עבור כל ילד ובהתאם לקשיים שלו ניתן להדגיש מהו הפתרון המועדף. ניתן גם לבקש מהילד לבחור מהו הפתרון העדיף ולנמק מדוע. מומלץ במסגרת הלימוד גם לערוך משחק תפקידים ליישום הפתרון בפועל, ולא להסתפק באמירת התשובה הנכונה באופן תיאורטי. וכמובן, חשוב להכליל את הנלמד לפתרון בעיות בפועל, במסגרת החינוכית או בהתנהלות השוטפת.