רכזות צוות במרכז

רכזות צוות במרכז לובאס ישראל

רכזות הצוות במרכז לובאס ישראל מנהלות את הטיפול ההתנהגותי בפועל. אלה הן תרפיסטיות התנהגותיות או מטפלות התנהגותיות בעלות ניסיון של מספר שנים בטיפול ובשילוב ילדים. גם בעבודתן כרכזות צוות הן משמשות בין היתר כתרפיסטיות – מטפלות, ולעתים גם כמשלבות של הילדים במסגרות חינוך רגילות. הן מחזיקות לפחות בתואר ראשון, ורובן בוגרות לימודי ניתוח התנהגות או סטודנטיות בתחום. במסגרת תפקידן הן מדריכות את התרפיסטיות האחרות, ומקשרות בין כל גורמי הטיפול: ההורים, מנחת תוכנית הטיפול והתרפיסטיות האחרות. רכזות הצוות גם מרכזות את איסוף הנתונים לכדי סיכום תמונת המצב של הילד בנקודת זמן בה מתכנסים לישיבת צוות או להנחיית התוכנית על ידי המנחה, ומסכמות את עיקרי ההנחיה. הרכזות גם אחראיות ל הכנת ותיפעול אביזרי הטיפול, וטפסי איסוף הנתונים לגבי הלמידה של הילד. רכזות הצוותים נפגשות לפחות אחת לחודש באופן פרטני וקבוצתי עם מנחות תוכניות הטיפול לדיונים בנושאים העולים במסגרת העבודה השוטפת עם הילדים ולהעשרה מקצועית.

להלן רכזות הצוותים העובדות במסגרת מרכז לובאס ישראל בימים אלה: a18

נטלי גנטצובה

בוגרת תואר שני בפסיכולוגיה, מאוניברסיטת קייב באוקראינה, ולימודי ניתוח התנהגות בבית ברל. בעלת ניסיון בטיפול בילדים על הספקטרום האוטיסטי משנת 2013, בשילוב ילדים על הספקטרום האוטיסטי ולקויות אחרות משנת 2017, בריכוז צוותים משנת 2018, ובהנחיית תוכניות טיפול משנת 2019.

נעמה לוי

בוגרת תואר ראשון בחינוך מיוחד ורגיל לגיל הרך במכללת לוינסקי, ולימודי ניתוח התנהגות בבית ברל. בעלת ניסיון בטיפול ובשילוב של ילדים על הספקטרום האוטיסטי משנת 2010. בעלת ניסיון במשרד החינוך כמדריכת שילוב משנת 2015, וכגננת בגן תקשורת משנת 2016. בעלת ניסיון בריכוז צוותים משנת 2019

עדי פסטרנק

בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות מאוניברסיטת בן גוריון עם תעודת הוראה בחינוך מיוחד משנת 2018, ובוגרת לימודי ניתוח התנהגות בבית ברל משנת 2020. בעלת ניסיון בטיפול של בוגרים על הספקטרום האוטיסטי ולקויות אחרות משנת 2016. בעלת ניסיון בריכוז צוותים משנת 2018. בעלת ניסיון בטיפול ובשילוב של ילדים צעירים על הספקטרום האוטיסטי משנת 2019.

לבנת בן שימול

בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה-קרימינולוגיה מאוניברסיטת אריאל משנת 2019, ולימודי ניתוח התנהגות בבית ברל משנת 2020. בעלת ניסיון בטיפול ובשילוב של ילדים על הספקטרום האוטיסטי ולקויות אחרות משנת 2018. בעלת ניסיון בריכוז צוותים משנת 2019.

אורנה טפליצקי

בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות מאוניברסיטת אריאל משנת 2018, ובוגרת לימודי ניתוח התנהגות בבית ברל משנת 2020. בעלת ניסיון בטיפול ובשילוב של ילדים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי ולקויות אחרות משנת 2018. בעלת ניסיון בריכוז צוותים משנת 2020.

דקל סגל

בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות מהמכללה למנהל ראשל"צ משנת 2018, ולימודי ניתוח התנהגות בבית ברל משנת 2020. בעלת ניסיון בטיפול ובשילוב של ילדים על הספקטרום האוטיסטי משנת 2018. עובדת בגנים לילדים על הספקטרום האוטיסטי משנת 2018. בעלת ניסיון בריכוז צוותים משנת 2020.

סאני שפירא

בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות מהמכללה האקדמית ת"א-יפו משנת 2020. בעלת ניסיון בטיפול ובשילוב של ילדים על הספקטרום האוטיסטי ולקויות אחרות משנת 2020. בעלת ניסיון בריכוז צוותים משנת 2021.

מורן רגב

בוגרת תואר ראשון בחינוך לגיל הרך, ובעלת הסמכה להוראת כיתות א'-ב' ממכללת לוינסקי משנת 2017, ובוגרת לימודי ניתוח התנהגות במכללת בית ברל מ- 2021. בעלת ניסיון בטיפול ובשילוב של ילדים על הספקטרום האוטיסטי משנת 2021. בעלת ניסיון בריכוז צוותים משנת 2022.

טניה פוחילקו

בוגרת תואר ראשון במדעי ההתנהגות מהמכללה למנהל, וסטודנטית ללימודי ניתוח התנהגות במכללת לוינסקי. בעלת ניסיון בטיפול ובשילוב של ילדים על הספקטרום האוטיסטי ולקויות אחרות משנת 2019. בעלת ניסיון בריכוז צוותים משנת 2022.