רעיונות ללימוד התאמת תמונות

בלימוד ילדים עם קשיי התפתחות, פיתוח מיומנות ההתאמה שעליה מתבסס לימוד מיומנויות רבות אחרות הינו חשוב ביותר.
לרוב, בתוכניות ההתערבות שלנו אנחנו מתחילים בלימוד התאמת חפצים זהים זה לזה (למשל, התאמת מכונית לבנה למכונית זהה לה בדיוק). לאחר מכן, מלמדים התאמת חפצים דומים זה לזה (למשל, התאמת מכונית מרוץ אדומה למכונית פרטית לבנה). משם אנחנו עוברים להתאמת תמונות של חפצים זהים, באותו אופן בו התאמנו חפצים זהים. לעתים, קשה לילד בשלב התאמת התמונות הזהות (עוד לפני התאמת הדומות). טיפ החודש מתמקד בקושי להתאים תמונות של חפצים זהים, למרות ההצלחה בהתאמת חפצים זהים ואולי אף דומים.
לימוד התאמת הפריט הראשון, כאשר תמונה אחת מונחת על השולחן ותמונה אחת מוגשת לילד לרוב אינה בעייתית. עם זאת, לעתים נתקלים בקושי של הילד בהתאמת תמונה לזהה לה, כאשר מציגים על השולחן שתי תמונות לשם לימוד האבחנה ביניהן.
להלן מספר רעיונות להתגבר על קושי כזה:
1. שימוש בתמונות החפצים שהותאמו, ולא בתמונות חפצים לא מוכרים לילד.
2. הגדלת גודל התמונות או גודל הפריטים (החפצים) המצולמים בהן.
3. שימוש ברקע בצבע שונה בכל תמונה של חפץ, ובחפצים בעלי צורה וצבע שונים מאד זה מזה לאבחנה קלה יותר ביניהם.
4. חיתוך התמונות בקווי המתאר של החפצים המצולמים בהן, והפיכתן לכמעט תלת מימדיות במקום דו מימדיות.
5. שימוש בחפצים כמסיחים לצד התמונות, ולימוד האבחנה בין התאמת תמונה לתמונה במקום לחפץ, כשלב מעבר לקראת התאמת תמונה לתמונה עם מסיח של תמונה.
6. הצבת התמונות על משטחים בגבהים שונים, על קוביות או כשהם עומדות אנכית, נשענות על קוביות, או כשהן תלויות בולקרו על לוח.
7. שימוש בתמונות רבות של חפצים רבים ללמידת אבחנה במקום בשתיים קבועות.
8. מיון תמונות רבות לשתי קופסאות (למשל, מיון בין תמונות מכוניות לבנות זהות לעומת תמונות דובים חומים זהים). בדרך זו יש למעשה התאמות מרובות, חזרות רבות על התאמת תמונות זהות.
9. הדבקת חפצים תלת מימדיים קטנים ושטוחים יחסית (כמו צבע או מטבע) לכרטיסים, כך שהם נראים כמעט כמו תמונות דו מימדיות.
10. לעתים, עוזר לשנות את פורמט העברת התוכנית (כל תוכנית), מבלי לשנות את האביזרים בהם משתמשים. לדוגמא, ניתן לדחות את זמן התגובה של הילד ולהעביר את משימת ההתאמות כשהילד מקבל את התמונה בכיסא רחוק מהשולחן עליו ניצבות התמונות. הוא נאלץ ללכת לשולחן כשהתמונה בידו, ולבחון היטב את המונח על השולחן, במקום להוריד את התמונה המוגשת לו לשולחן, מבלי לבחון היטב על איזו תמונה הוא מוריד אותה. באותו אופן, ניתן לגוון בין המקומות עליהם מונחות התמונות (שולחן, ריצפה, מיטה וכדומה) ובין הכיוונים בחדר בהם צועד הילד לשם ביצוע ההתאמה.
כמו כן, ניתן לקפוץ לשלב שבא בדרך כלל לאחר התאמת תמונות- התאמת חפץ לתמונה ותמונה לחפץ, כאשר בתמונה מצולם בדיוק החפץ. התחלה בלימוד התאמת זהים, ולאחר מכן מעבר להתאמת דומים. לאחר רכישת התאמה כזו, שיכולה להיות מהירה יותר, ניתן לחזור ולנסות שוב התאמת תמונות זהות.