רעיונות למחזקים מוכללים (אסימונים) לילדים מתקדמים

ילדים המטופלים בתוכניות התערבות התנהגותיות הכוללות פגישות ארוכות (45 דקות ברצף) זוכים בחיזוק מוכלל, שנקרא בפינו "אסימון" (על פי שיטת כלכלת אסימונים) עבור כל משימת לימוד שהם משלימים.
עבור סדרת האסימונים הניתנים, אם מעוניינים בשינוי האסימונים מפגישת עבודה אחת לאחרת, כדאי להשתמש בלוח מחיק או בלוח "שטיח" עם הצמדת כרטיסים בסקוצ’ים (ולקרו) עבור פריטים החוזרים על עצמם במספר פגישות עבודה.

להלן רשימת רעיונות ל"אסימוני פגישה" עבור ילדים מילוליים, ברמת תפקוד גבוהה (רוב הרעיונות מצריכים ידיעת קרוא וכתוב):

רשימות של קטגוריות – כתיבת מילה ברשימה של כלי תחבורה, חיות, רהיטים, וכדומה או חומרים מהם עשויים דברים, טעמים של מאכלים, וכדומה – לאחר השלמת כל משימה, או בדרגת קושי גבוהה יותר: פריטים בקטגוריה שמתחילים באות מסויימת (אפשר קבוצות של 3 פריטים בכל אות או לפי אותיות בסדר עולה: פריט שמתחיל ב- א’,ב’,ג’ וכו’)
כתיבת אותיות או סידורם לפי הסדר – כתיבת אות לאחר השלמת כל משימה (תרגול של הכתיבה עצמה וכן תרגול של סדר הא”ב).
איות מלים – מילה לאחר השלמת כל משימה. אפשר להשתמש במשחקי איות ואפשר לעבוד ספציפית על מלים עם אותיות הומופוניות (שנשמעות אותו דבר אך נכתבות שונה: ה/א/ע, ט/ת, כ/ח, ב/ו, כיוון שרוב טעויות הכתיב בשלב הלמידה הראשוני כשאין עוד לקסיקון אורתוגרפי רחב קשורות לאותיות אלה).
קריאת עמודים בספר – קריאת עמוד בספר לאחר השלמת כל משימה (במידה והספר ארוך, ניתן להחליט מראש על מספר העמודים שקוראים בדרך זו, ואת השאר להשלים ברצף בסוף).
כתב סתרים – פיענוח משפט ע”פ מקרא לאחר השלמת כל משימה.
תפזורות – חיפוש מילה בתפזורת לאחר השלמת כל משימה (במידה ויש בתפזורת יותר מילים מהרצוי מגדירים מראש כמה מלים מחפשים).
השלמת מלים בסיפור – השלמת מילה לאחר השלמת כל משימה (עם מחסן מלים מצורף או ללא מחסן מלים). אפשר לחבר סיפורים מעולמו ומתחומי העניין של הילד. אפשרי גם באנגלית.
מלים מבולבלות – סידור מילה מאותיות מבולבלות או משפט ממילים מבולבלות לאחר השלמת כל משימה.
משחק במשחק קופסא – משחק של שני תורות לאחר השלמת כל משימה (תור הילד ותור המטפל/ת).
איקס עיגול – משחק לאחר השלמת כל משימה.
עבודה על דקדוק – לאחר השלמת כל משימה עובדים על מילה או משפט, מהטעויות בשפה השכיחות אצל הילד, אם יש כאלו (פעלים מבניין מסוים, הטיות וכדומה.) אפשר לעשות זאת כחידון.
עבודה על חשבון – לאחר השלמת כל משימה עובדים על בעיה אחת או תרגיל אחד (בעיות חשבוניות, תרגילי חיבור/חיסור/כפל/חילוק, מספרים זוגיים ואי זוגיים, גיאומטריה או כל נושא אחר שרוצים לחזק).
סדרות מספרים – כתיבת הבא בתור בסדרה לאחר השלמת כל משימה (למשל, סידור מספרים לפי סדר עולה/יורד, השלמת סדרה בזוגות, בעשיריות, במאות וכדומה).
עבודה על אנגלית – לאחר השלמת כל משימה עובדים על מילה או משפט (שיום צבעים ומספרים באנגלית, תרגול כתיבה של abc, התאמת אותיות גדולות וקטנות, תרגום מילים, כללי דקדוק (גופים, פעלים וכדומה).
מילוי טבלת “ארץ עיר” – לאחר השלמת כל משימה משלימים שורה בטבלה של אות נבחרת. אפשר לעזור לילד למלא או לשחק מולו (תלוי ביכולותיו).
עץ שורשים אישי – הכנת העץ, אפשר לציירו בקלות על לוח מחיק או דף נייר, ומילויו על ידי הילד בשם בן משפחה (רצוי ממחסן שמות) לאחר השלמת כל משימה.
היכרות עם שעון – לאחר השלמת כל משימה מסמנים את השעה על שעונים מצוירים, או מתאימים שעה אנלוגית לדיגיטלית (או להיפך). בהדרגה, ניתן להעלות את רמת הקושי – להתחיל משעות עגולות בלבד ובהדרגה ללמד חצאי שעות, רבעים וכולי.
פתקים מוחבאים בחדר, חלקם עם משימות וחלקם עם הפתעות – חיפוש פתק לאחר השלמת כל משימה (דרך גם לעבוד על חלק מהמטרות בתוכנית ההתערבות של הילד, לדוגמא, ילד שמתקשה בגזירה, אחת מהמשימות יכולה להיות משימת גזירה קצרה).
עריכת רשימת מלים הקשורות לחג רלוונטי – מציאת מילה לאחר השלמת כל משימה.
הכנת קומיקס – ציור במשבצת לאחר השלמת כל משימה.
תרגול כתיבה יפה – כתיבת ספרות/תרגילים במחברת חשבון או אותיות/מילים במחברת שורות לאחר השלמת כל משימה – במידה ויש צורך לעבוד על כתיבה מסודרת.
עבודה על כתב יד (בשלב המעבר מדפוס לכתב) – כתיבת אות או מילה בכתב יד לאחר השלמת כל משימה.
המצאת סיפורים מהדמיון – כתיבת משפט לאחר השלמת כל משימה (דרך טובה לשחרור ולעבודה על יכולות שפתיות של סיפור סיפורים).
סיפור שרשרת – השלמת משפט בסיפור לאחר השלמת כל משימה, פעם ע”י המטפל/ת ופעם ע”י הילד.
חידות שרשרת – פתרון חידה לאחר השלמת כל משימה (מכינים פתקים עם חידות כאשר על גב כל פתרון כתובה החידה הבאה).
“חבילה עוברת”- ביצוע פעולה לאחר השלמת כל משימה. על הפתקים אפשר לכתוב פעילויות שהן חלק ממטרות העבודה של הילד.
פתרון בעיות חברתיות – פתרון בעיה אחת לאחר השלמת כל משימה. מספרים סיפורים חברתיים ועל הילד למצוא פתרון (אחד או יותר) לכל בעיה. כמובן, שכדאי לתאר מצבים רלוונטיים לילד ולהתנהגותו.
פעילויות יצירה (במידה והילד אוהב לעסוק ביצירה) – יצירה אחת לאחר השלמת כל משימה – לדוגמא: הכנה של דמויות ואח”כ הצגה איתן, הכנת צורות ממנקי מקטרות, הכנת ויטראג’ים, הדבקת מדבקות וכדומה.
סמלים אוניברסליים ומשמעותם – פתרון של סימן לאחר השלמת כל משימה.
תמרורים ומשמעותם – פתרון של תמרור לאחר השלמת כל משימה.
מטבעות כסף – לימוד ערכו של כל מטבע, סידור לפי ערך המטבעות, הכנת מטבעות ע”י הצמדתן לנייר ושפשוף חוד העיפרון מעל כדי שהתבליט יעבור. מטבע אחד לאחר השלמת כל משימה.
פתירת תשבצים (יש להשיג תשבצים לכל גיל, החל מגיל 4-5, ניתן גם להכין לבד תשבץ פשוט). פתרון מילה לאחר השלמת כל משימה.
האזנה לשירים על פי הגרלת מספרים – אם יש דיסק שהילד אוהב להאזין לו, הוא מגריל מספר לאחר השלמת כל משימה, ושומעים את השיר שמספרו על הדיסק זהה. (אפשר כך גם לעבוד על מיומנות הפעלת המכשיר).
דפי עבודה למיניהם (אין סוף אפשרויות…) – השלמת סעיף בדף או דף מלא (אם קצר) לאחר השלמת כל משימה.
מיון חפצים לפי חומרים מהם עשויים, לפי שימושים, לפי צבעים, וכדומה – מיון חפץ אחד לאחר השלמת כל משימה.
טבלאות – מילוי טבלאות בתכנים משתנים – מילוי מילה לאחר השלמת כל משימה (כך הילד לומד למלא ולקרוא טבלה).