תוכנית התערבות התנהגותית

מודל הטיפול ההתנהגותי באוטיזם או בילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי במרכז לובאס ישראל, כמו גם בילדים עם קשיי התקשורת, עיכוב התפתחותי, קשיים שפתיים, חברתיים או התנהגותיים, בנוי על עקרונות ניתוח התנהגות ABA. על פי מודל זה הטיפול מותאם לכל ילד על פי צרכיו, על ידי מנתחת ההתנהגות, מנחת תוכנית הטיפול ההתנהגותי.

בבסיס המודל מספר עקרונות חשובים המנחים את מנתחת ההתנהגות של מרכז לובאס ישראל:a5
התאמה אישית של תוכנית הטיפול ההתנהגותי, עקרונות ה- ABA לצרכי הילד , לאבחנה שקיבל בקהילה, למיומנויות התפקוד שלו, ולצרכי משפחתו. תוכנית הטיפול נתפרת לכל ילד על פי מידותיו.
עבודה פרטנית אחד-על-אחד, עם מטפלות התנהגותיות, תרפיסטיות.
מעורבות ההורים בקביעת התכנים וההתערבויות ההתנהגותיות.
עבודה בסביבה הביתית, במסגרת הטבעית של הילד, תוך מתן דגש רב על הכללת הנלמד בטיפול ההתנהגותי לסביבות שונות, ולאנשים שונים – בני המשפחה הגרעינית והרחבה, בני הגיל – החברים, וגורמי חינוך וסמכות (גננות, מורים).
שילוב במסגרת חינוכית רגילה מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר, כל ילד לפי צרכיו ויכולתו, מתוך האמונה שילד עם קשיים צריך להמצא בין בני גילו המתפתחים בצורה תקינה, ללמוד מהם, להשתלב בינהם, ולא להיות מופרד החוצה מהמערכת, ובהמשך- מהחברה.
אינטנסיביות – מספר שעות טיפול בשבוע, המותאם לקשיי הילד ולמשפחתו. עבור ילדים עם לקויות תקשורת, ההמלצה שלנו, המוכחת במחקרי ניתוח התנהגות כאפקטיבית ביותר, היא טיפול ABA הכולל 30-40 שעות בשבוע, כולל שעות שילוב (עם סייעת צמודה או סמויה) במסגרת חינוכית רגילה. פרופסור לובאס אמר: "אם ילד בהתפתחות רגילה לומד מהסביבה בכל שעות העירות שלו, והילד שלנו צריך תנאי לימוד מיוחדים, ניצור עבורו תנאים אלה בכמה שיותר משעות העירות שלו".
מדעיות – בניית תוכנית הטיפול ההתנהגותי על בסיס ידע מספרות מחקרית בתחום ניתוח התנהגות יישומי ABA. כמו כן, איסוף נתונים ראשוני ומתמשך, הנותן תמונת מצב לגבי התקדמותו של הילד המטופל בכל נקודת זמן, לשם הערכת הישגי הטיפול, ובחינת מטרות הטיפול ואופן השגתן בהמשך.