קשירת שרוכים

כיצד נלמד ילדים עם קשיי התפתחות (ואפילו העדר שפה) לקשור שרוכים? זה אפשרי!
ראשית, חשוב שיהיו לילד את המיומנויות המקדימות החשובות ללימוד. לא נלמד לקשור שרוכים לפני גיל 8, למרות שילדים שמתפתחים באופן תקין פעמים רבות לומדים את המיומנות מוקדם מגיל 8. נעבוד היטב לפני לימוד מיומנות מורכבת זו על מיומנויות מוטוריקה עדינה (ורצוי גם על מיומנויות חיקוי שישמשו אותנו בסיוע ללמידה). כדאי גם לוודא שהילד יודע לעבוד לפי שלבים ברורים, בין אם הם מוצגים לו בתמונות או בהסבר מילולי.
וכעת למלאכה…
• נלמד בתחילה קשירת שרוכים של נעל אחת, המונחת על השולחן לפני הילד, כשהעקב קרובה לילד, ולצידו יושב המבוגר המלמד.
• אפשר להשחיל בנעל שני חוטים בצבעים אחרים קשורים יחד בקצה המושחל שלהם, להקל על האבחנה ביניהם, כך שבידו הימנית של הילד יהיה חוט בצבע אחד (למשל שחור) ובידו השנייה חוט בצבע אחר (למשל לבן).
• נבצע ניתוח מטלה, כלומר, נפרק את המשימה לשלבים ברורים מאד, קצרים ופשוטים, מנוסחים כהוראות. היות ויש לפחות שתי דרכים לקשור שרוכים, נשתמש בדרך הנהוגה במשפחתו של הילד, לשם הכללה טובה יותר של הלמידה.

דוגמא לניתוח מטלה:
1. קח את השרוך השחור ביד ימין ואת הלבן ביד שמאל.
2. שים את השרוך השחור מעל הלבן ועזוב אותו.
3. קח את השרוך השחור והשחל אותו מלמטה לתוך הלולאה.
4. משוך את השרוך השחור עד שייווצר קשר.
5. עזוב את החוט הלבן ועשה לולאה בחוט השחור.
6. תפוס את החוט הלבן והעבר אותו מאחורי הלולאה בחוט השחור.
7. משוך את החוט הלבן מתוך הלולאה החדשה שנוצרה בין החוטים עד שתהיה בידך לולאה לבנה.
8. הדק את הקשר תוך שמירה על הלולאה השחורה ביד ימין והלולאה הלבנה ביד שמאל, ובלי שקצות החוטים יברחו.

• נלמד את קשירת השרוכים בדרך של שירשור לפנים (forward chaining), שעיקרה ביצוע שלב ראשון בלבד ומתן חיזוק בסופו, לאחר רכישה וביצוע עצמאי- ביצוע שני השלבים הראשונים בלבד ומתן חיזוק בסופם, וכך הלאה עד לביצוע השרשרת כולה.
• נשתמש בסיוע של יד על יד, סיוע פיזי חלקי, הדגמה, הצבעה, והכוונה מילולית, ע”פ העיקרון של מתן הסיוע הכי פחות חודרני המספיק לשם הצלחה בכל נקודת זמן, והדהייתו בהדרגה עד ביצוע עצמאי.
• חשוב לחזור ולהתאמן על המשימה שוב ושוב, בסבלנות רבה, עד רכישת המיומנות.
• לאחר קשירה יפה ועצמאית של שרוך הנעל הנמצאת על השולחן, חשוב לוודא שהילד קושר גם שרוך אחד (ששני קצותיו באותו צבע), ואז להעביר את הקשירה לנעל הנעולה על הרגל תוך רכינה לעברה.